Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.

Hiệu trưởng

BÙI THỊ THANH
BÙI THỊ THANH

Ngày sinh: 20/11/1975

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

Điện thoại cơ quan: 38392847

Điện thoại riêng: 0943424555

Email liên lạc: thanhbt.thnh@vief.edu.vn

Đỗ An Chi
Đỗ An Chi

Ngày sinh: 19/11/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tây Ninh

Trình độ :Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 38392847

Điện thoại riêng: 0916228080

Email liên lạc: chida.thnh@vief.edu.vn

TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG

Ngày sinh: 12/9/1978

Dân tộc: KINH

Quê quán: TP. HCM

Trình độ :Thạc sĩ KHGG

Vị trí công tác: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

Điện thoại cơ quan: 38392847

Điện thoại riêng: 0913776967

Email liên lạc: dungttp.thnh@vief.edu.vn