Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
MÔN TIN HỌCMÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
MÔN TOÁNMÔN CÔNG NGHỆ
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊNMÔN ÂM NHẠC
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤTMÔN MĨ THUẬT
MÔN TIẾNG ANHMÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
MÔN NGỮ VĂNMÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

86