Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam số 49-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam-so-49-2019_2372021142531.docx
 Thông tin pháp luậtadmin23-07-2021
2 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-trach-nhiem-boi-thuong-nha-nuoc_237202114254.docx
 Thông tin pháp luậtadmin23-07-2021
3 Luật giáo dục 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-giao-duc-2019_2372021142426.doc
 Thông tin pháp luậtadmin23-07-2021
4 Hiến pháp 2013
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hien-phap-2013_2372021142356.docx
 Thông tin pháp luậtadmin23-07-2021
5 NĐ 88-2017 về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd-88-2017-ve-danh-gia-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_2372021142319.docx
 Thông tin pháp luậtadmin23-07-2021
6 Luậtt BHYT 2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luatbhyt201446qh13_2372021142246.pdf
 Thông tin pháp luậtadmin23-07-2021
7 Luật bảo hiểm xã hội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-bao-hiem-xa-hoi_2372021142157.docx
 Thông tin pháp luậtadmin23-07-2021
8 Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-bao-ve-moi-truong-2014_124202110.docx
 Thông tin pháp luậtadmin12-04-2021
9 Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-hon-nhan-gia-dinh-2014_124202110.docx
 Thông tin pháp luậtadmin12-04-2021
10 Luật Trẻ Em 2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-tre-em-2016_124202110.docx
 Thông tin pháp luậtadmin12-04-2021
11 Luật Tiếp Cận Thông Tin
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-tiep-can-thong-tin_124202110.docx
 Thông tin pháp luậtadmin12-04-2021