Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ năm, 24/6/2021, 16:37
Lượt đọc: 416

Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Năm học: 2021 - 2022 Quận 1

QUẬN 1 CÔNG BỐ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021 – 2022

UBND Quận 1 vừa công bố kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 tại các trường trên địa bàn quận. Năm nay, các trường trên địa bàn Quận 1 sẽ tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả các khâu và đối với cả học sinh diện trong tuyến và diện ngoài tuyến.

Theo đó, kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non và tiểu học ở Quận 1 năm học 2021-2022 như sau: Các trường mầm non sẽ nhận học sinh 5 tuổi theo phân tuyến. Trong đó, 3 trường mầm non: Bé Ngoan, Bến Thành, 30-4 sẽ thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập nên sẽ nhận học sinh trên toàn Quận 1.

Tương tự, các trường tiểu học ở Quận 1 cũng sẽ tuyển sinh lớp 1 theo phân tuyến. Riêng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân và Nguyễn Thái Học sẽ không nhận học sinh theo phân tuyến mà ưu tiên nhận học sinh có hộ khẩu tại Quận 1.

Theo Phòng Giáo dục đào tạo Quận 1, năm nay quận có 9 trường tiểu học tuyển sinh lớp 1 tích hợp là: Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Lê Ngọc Hân, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Kết Đoàn.

Đối với tuyển sinh lớp 6, trường tiểu học sẽ chuyển hồ sơ cấp tiểu học của học sinh lên trường THCS theo phân tuyến. Nếu có nguyện vọng vào học tại các trường THCS không theo phân tuyến thì phụ huynh có thể đăng ký xét tuyển diện ngoài tuyến.

Điều kiện đăng ký dự tuyển diện ngoài tuyến: Học sinh phải đạt 20 điểm môn toán, tiếng Việt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ lớp 5 mới được dự tuyển vào Trường THCS Nguyễn Du hoặc Huỳnh Khương Ninh và 19 điểm trở lên đối với các trường còn lại.

PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Các trường mầm non sẽ nhận đơn đăng ký xét tuyển tại Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục đào tạo Quận 1 (http://pgdquan1.hcm.edu.vn) từ 07 giờ 30 ngày 01 tháng 7 đến 17 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2021.

Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục đào tạo Quận 1.

2. Đối với lớp 1: Phụ huynh học sinh diện trong tuyến (theo danh sách phân tuyến) làm thủ tục nhập học trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục đào tạo Quận 1 từ ngày 07 giờ 30 ngày 6 tháng đến 17 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2021.

Học sinh diện ngoài tuyến đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 07 giờ 30 ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7.

Công bố kết quả xét tuyển lớp 1 vào ngày 31 tháng 7 năm 2021 tại Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục đào tạo Quận 1.

3. Đối với lớp 6: Toàn bộ hồ sơ cấp tiểu học sẽ được trường tiểu học chuyển đến trường THCS theo danh sách phân tuyến. Phụ huynh chỉ thực hiện bổ sung hồ sơ (nếu có) theo thông báo của trường THCS.

Đối với diện ngoài tuyến, phụ huynh học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 7 giờ 30 ngày 01 tháng 7 đến 17 giờ ngày 5 tháng 7 trên Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục - đào tạo Quận 1.

Kết quả xét tuyển lớp 6 sẽ được công bố vào ngày 15-7 trên Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục - đào tạo Quận 1.

 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86