Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ năm, 7/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 150

Tiếng Việt 4 - Tuần 27 - Bài Cách đặt câu khiến

 

Giáo viên thực hiện: Đặng Thị Việt Hà - trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, Huyện Nhà Bè
NGUỒN: TỪ WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86