Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ năm, 7/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 177

Tiếng Việt 4 - Tuần 27: Bài Tập đọc Con sẻ

 

Giáo viên thực hiện: Dương Thị Thanh Huyền, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, Quận 7
NGUỒN: TỪ WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86