Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ năm, 7/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 202

Tiếng Việt 4 - Tuần 27 - Bài: Tập đọc "Dù sao trái đất vẫn quay"

 

Giáo viên thực hiện: Hoàng Thụy Thanh Tâm, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1
NGUỒN: TỪ WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86