Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

87