Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ năm, 7/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 101

Toán 4 Tuần 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

 

Giáo viên thực hiện: Trương Thị Hiếu Hạnh, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Quận 4
NGUỒN: TỪ WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86