Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 1105

Bài giảng Tuần 25 - Khối 4

Chào mừng các con đến với lớp học trực tuyến trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Con hãy nhấp vào:

==> Bài học và bài tập: để học bài mới và làm bài tập.

==> Bài luyện thêm: để rèn luyện thêm (không bắt buộc).

Chúc các con có tiết học thú vị nhé!

Tuần 25
+ Toán: 

- Bài: Tìm phân số của một số

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Bài: Luyện tập tr.133

   ==> Bài học và bài tập

- Bài: Luyện tập tr.134

   ==> Bài học và bài tập

- Bài: Phép nhân phân số

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Bài: Phép chia phân số

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

+ Tiếng Việt: 

- Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Tập đọc: Bài thơ về Tiểu đội xe không kính

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Chính tả: Bài: Khuất phục tên cướp biển và bài Thắng biển (Tuần 25+26)

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm 1

==> Bài luyện thêm 2

- LTVC: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm (Tuần 25+26)

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- TLV: Tiết 2: Bài luyện tập xây dựng mở bài cho bài văn miêu tả cây cối

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

+ Lịch sử - Địa lí: 

- Bài: Lịch sử - địa lý địa phương Phường Bến Thành - Quận 1

   ==> Bài học và bài tập

+ Khoa học:

- Bài 50+51: Nóng, lạnh và nhiệt độ

   ==> Bài học và bài tập

+ Tiếng Anh:

- Unit 7+8+9: Review 3 

   ==> Bài học và bài tập

164