Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ ba, 11/5/2021, 11:7
Lượt đọc: 440

Bài giảng Tuần 34 - Khối 2

Chào mừng các con đến với lớp học trực tuyến trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Con hãy nhấp vào:

==> Bài học và bài tập: để học bài mới và làm bài tập.

==> Bài luyện thêm: để rèn luyện thêm (không bắt buộc).

Chúc các con có tiết học thú vị nhé!

Tuần 34

+ Tiếng Việt: 

- Bài: Đàn Bê của anh Hồ Giáo

==> Bài học

- Bài: Người làm đồ chơi

==> Bài học

- Bài: Từ trái nghĩa từ chỉ nghề nghiệp

==> Bài học

+ Toán: 

- Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia

==> Bài học

- Bài: Ôn tập về đại lượng

==> Bài học

- Bài: Ôn tập về hình học

==> Bài tập

+ Tiếng Anh: 

- Bài: Ôn tập

==> Bài tập

+ Tin học: 

- Bài: Ôn tập

==> Bài tập

+ Âm nhạc: 

- Bài:Tập tầm vông

==>Bài học

+ Thể dục: 

- Bài: Ôn tập

==>Bài học

+ Mĩ thuật: 

- Bài: Sáng tạo với bàn tay

==>Bài học

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86