Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
93-95A Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM