Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 1372

Bài giảng Tuần 22 - Khối 1

Chào mừng các con đến với lớp học trực tuyến trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Con hãy nhấp vào:

==> Bài học và bài tập: để học bài mới và làm bài tập.

==> Bài luyện thêm: để rèn luyện thêm (không bắt buộc).

Chúc các con có tiết học thú vị nhé!

Tuần 22
+ Toán: 

- Bài: Xăng-ti-mét. Đo độ dài

   ==> Bài học và bài tập

- Bài: Giải toán có lời văn

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Bài: Luyện tập

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

+ Tiếng Việt: 

- Học vần: Bài 90: Ôn tập

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Học vần: Bài 91: Oa - Oe

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Học vần: Bài 92: Oai - Oay

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Học vần: Bài 93: Oan - Oăn

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

- Học vần: Bài 94: Oang - Oăng

   ==> Bài học và bài tập

==> Bài luyện thêm

+ Tiếng Anh: 

- Unit 3: Vocabulary and grammar - Is it a plane?

   ==> Bài học và bài tập

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86