Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ bảy, 25/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 1156

Bài giảng Tuần 27 - Khối 4

Chào mừng các con đến với lớp học trực tuyến trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Con hãy nhấp vào:

==> Bài học và bài tập: để học bài mới và làm bài tập.

==> Bài luyện thêm: để rèn luyện thêm (không bắt buộc).

Chúc các con có tiết học thú vị nhé!

Tuần 27
+ Toán: 

                - Bài: Hình thoi

                        ==> Bài học và bài tập

                        ==> Bài luyện thêm

                - Bài: Diện tích hình thoi

                        ==> Bài học và bài tập

                        ==> Bài luyện thêm

                - Bài: Ôn tập

                        ==> Bài học và bài tập

                - Bài: Luyện tập

                        ==> Bài học và bài tập

                - Bài: Luyện tập chung (SGK tr.139)

                        ==> Bài học và bài tập

+ Tiếng Việt: 

                - Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay

                        ==> Bài học và bài tập

                        ==> Bài luyện thêm

                - Tập đọc: Con sẻ

                        ==> Bài học và bài tập

                        ==>  Bài luyện thêm

                - Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

                        ==> Bài học và bài tập

                        ==> Bài luyện thêm

                - LTVC: Cách đặt câu khiến

                        ==> Bài học và bài tập

                        ==> Bài luyện thêm

+ Địa lý: 

                - Bài: Dải đồng bằng Duyên Hải Miền Trung + Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên Hải miền Trung

                        ==> Bài học và bài tập

+ Khoa học: 

                -Bài: Các nguồn nhiệt + Nhiệt cần cho sự sống

                        ==> Bài học và bài tập

+ Tiếng Anh: 

                - Unit 10: In the park - Lesson 4, 5, 6

                        ==> Bài học và bài tập

Thể dục: 

                -Bài: Nhảy dây kiểu chụm hai chân

                        ==> Bài học và bài tập

Âm nhạc: 

                -Bài: Khăn quàng thắp sáng bình minh

                        ==> Bài học và bài tập

Tin học: 

                - Chủ đề 24: Sắp xếp dữ liệu bảng tính

                        ==> Bài học và bài tập

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86