Phương châm trường tiểu học Nguyễn Huệ: Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Rèn luyện tốt.
Thứ năm, 7/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 161

Tiếng Việt 4 Tuần 28: Ôn tập (phần 4)

 

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Uyên Trang, tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 4
NGUỒN: TỪ WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86